“VR per GENERE” lyhenne tulee sanoista Virtual Reality Prevention of Gender Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, PeRspective and Empathy.

VR per GENERE:n tavoitteena on vähentää parisuhdeväkivaltaa kehittämällä immersiiviseen virtuaalitodellisuuteen perustuvia kustannustehokkaita ehkäisemis- ja kuntoutusmenetelmiä.

Tervetuloa!

Hanke perustuu kansainväliseen yhteistyöhön viiden eri organisaation välillä Barcelonassa ja Jyväskylässä.

Käytämme immersiivistä (upottavaa) virtuaalitodellisuutta (VR):

Saadaksemme aikaan yleisen muutoksen asenteissa

parisuhdeväkivaltaa kohtaan, lisäämällä tietoisuutta ja empatiaa uhreja kohtaan sekä edistämällä sivustakatsojan hyödyllistä toimintaa väkivaltatilanteissa.

Edistämään terveitä seurustelusuhteita

vahvistamalla nuorten naisten päättäväisyyttä reagoida psykologiseen väkivaltaan, vähentämällä siten haitallisia seurauksia ja miesten tekemän kaltoinkohtelun todennäköisyyttä.

Vähentämään väkivallan uusiutumista

väkivaltaa tehneillä henkilöillä käyttämällä hoito-ohjelmissa virtuaalilaseihin perustuvia sovelluksia.

Validoimaan ja edistämään näiden menetelmien käyttöönottoa

Euroopassa muun muassa oikeuslaitoksissa, vankiloissa, lukioissa ja yliopistoissa.

Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, peRspective and Empathy

Katso galleriaamme