“VR per GENERE” on lyhenne Virtual Reality Prevention of Gender Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, PeRspective and Empathy.

VR per GENEREn tavoite on vähentää parisuhdeväkivaltaa kehittämällä immersiiviseen virtuaalitodellisuuteen perustuva kustannustehokkas ehkäisemis- ja kuntoutusmenetelmä.

Tervetuloa!

Hanke perustuu konsortion eri osapuolien asiantuntemukseen ja olemassa olevaan yhteistyöhön sidosryhmien kanssa.

Käytämme immersiivistä (upottavaa) virtuaalitodellisuutta (VR):

Saadaksemme aikaan yleisen muutoksen asenteissa

parisuhdeväkivaltaa kohtaan, lisäämällä tietoisuutta ja empatiaa uhreja kohtaan sekä edistämällä sivustakatsojan hyödyllistä toimintaa väkivaltatilanteissa.

Edistää terveitä seurustelusuhteita

vahvistamalla nuorten naisten päättäväisyyttä reagoida psykologiseen väkivaltaan, vähentämällä siten haitallisia seurauksia ja miesten kaltoinkohtelun todennäköisyyttä.

Vähentämään väkivallan uusiutumista

väkivaltaa tehneiden henkilöillä käyttämällä virtuaalilasi- sovellusta hoito-ohjelmissa.

Vahvistaa ja edistää näiden menetelmien käyttöönottoa

Euroopassa muun muassa oikeuslaitoksissa, vankiloissa, lukioissa ja yliopistoissa.

Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuoscience of Embodiment, peRspective and Empathy​

Katso galleriaamme