The Consorci Institut D’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (https://www.clinicbarcelona.org/idibaps) on soveltavaan biolääketieteen tutkimukseen erikoistunut tutkimuskeskus. Sen tavoitteena on integroida uusinta perustutkimusta ja laadukasta kliinistä tutkimusta. Laitos on erittäin aktiivinen tieteellisessä tutkimuksessa (esim. 1282 indeksoitua alkuperäistä artikkelia vuonna 2018). Tunnusluvut osoittavat IDIBAPS:n erinomaisen tason (esim. keskimääräinen vaikutuskerroin 6,51 vuonna 2018). Lisäksi IDIBAPS on kärjessä tieteellisessä tuottavuudessa ja laadussa Espanjan sertifioitujen terveystutkimuslaitosten joukossa.

 

IDIBAPS:lla on laaja kokemus virtuaalitodellisuuden tutkimuksesta ja VR-sovellusten kehittämisestä. IDIBAPS on yhteistyössä Katalonian oikeusministeriön kanssa käyttänyt VR-sovellusta naisiin kohdistuvan väkivallan tekijöiden kuntouttamiseksi. Heidän parisuhdeväkivallan kuntoutuksen tutkimuksestaan on julkaistu tieteellisissä lehdissä artikkeleita ja tehty kaksi väitöskirjaa. Ne osoittavat VR-sovellusten potentiaalin (Seinfeld et al., 2018; jne.). Tutkimuksiin on osallistunut yli 300 väkivallan tekijää

Virtual Bodyworks S.L. tekee tutkimusta ja sovelluksia virtuaalisen kehollisuuden alueella. Heidän osaamistaan ja järjestelmiä sovelletaan totuudenmukaisissa tilanteissa, jotka koskevat näkökulman ottamista ja empatiaa. Näitä ideoita käytetään erityisesti useissa tuotteissa ja sovelluksissa, joiden pääteema on kuntoutus. Yritys tuottaa tuotteita perheväkivallan kuntoutuksen, mielenterveyden, urheiluharjoittelun ja historiallisen jälleenrakennuksen aloilla. Virtual Bodyworksin ensisijainen asiantuntemus on immersiiviset virtuaalimaailmat, vuorovaikutus ja immersiivisten järjestelmien arviointi.

Jyväskylän yliopiston psykoterapian opetus- ja tutkimus klinikan tutkimusryhmällä on laaja asiantuntemus sukupuolistuneen väkivallan (GBV) psykoterapeuttisten hoitoprosessien tutkimisesta. Lisäksi ryhmällä on myös asiantuntemusta lähisuhdeväkivallan hoito-ohjelmien toteuttamisesta, joita tarjotaan psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla. Tutkimusryhmällä on kaksi päätutkimusta, jotka keskittyvät lähisuhdeväkivaltaan: (1) Tutkimus lähisuhdeväkivaltaa tehneiden hoitoryhmistä (2) Tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, miten parisuhdeväkivaltaa käsitellään paritapaamisissa eri sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Tutkimusryhmä on ollut edelläkävijä Euroopassa tarjoamalla ryhmähoitoa parisuhdeväkivaltaan yli 20 vuoden ajan sekä tutkimalla ryhmää hoidon lopputuloksen parantamiseksi. Ryhmä on osa kriisikeskus Mobilen toimintaa ja sisältää yhteistyön paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Pariterapiatutkimusta on tehty yhteistyössä eri kansallisten toimijoiden kanssa.

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä – kuten narratiivista analyysia, diskurssianalyysia, dialogista analyysia, sisältöanalyysia ja mittareita, kuten Abusive and controllling behaviour inventori (ACBI; Davies, Holmes , Lundy & Urquhart, 1995) ja istunnon arvioasteikko (SRS; Johnson, Miller ja Duncan, 2000). Tutkimusmenetelminä ovat olleet myös istuntojen aikaiset psykofysiologiset mittaukset.

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa parisuhdeväkivallan hoitojen tuloksellisuutta. Kiinnostuksen kohteena on osallistujien identiteettien rakentuminen miehinä ja naisina, vanhempina ja kumppaneina ja mitkä terapeuttiset toimenpiteet vaikuttavat tulokseen. Ryhmän uusimpiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu VR-sovelluksen käyttö osana parisuhdeväkivallan hoitoa.

Ramon Llull yliopisto (URL) on 25 toimintavuotensa (1991-2016) aikana ansioitunut opetuksessa ja tutkimuksessa, mikä näkyy mm. sille on myönnettynä Campus of International Excellence -tunnustuksena.

Psykologian, oppimisen ja kehityksen tutkimuslaitokseen (Re-Psy) kuuluu 30 vanhempaa tutkijaa ja yli 20 rahoitettua projektia. Sillä tutkimusta psykologian eri aloilla, kuten terveys ja henkilökohtainen tasapaino, identiteetin rakentaminen , persoonallisuus- ja perhesuhteet, kehitys ja oppiminen organisaatioissa sekä opettaminen ja oppiminen erilaisissa yhteyksissä.

Kaikki Re-Psy-tutkimuksen piiriin kuuluvien tutkijoiden tutkimushankkeet ovat soveltavaa tutkimusta ja kohdistuvat nykypäivän yhteiskunnan erittäin merkittävin kysymyksiin. Parisuhteen ja perheen tutkimuslinjalla on pitkät perinteet väkivaltakysymyksistä, ja se on saanut rahoituksen Katalonian naisen instituutilta (l’Institut Català de la Dona (ICD)) (2011) tutkimukseen “Väkivalta ja parisuhde: etäisyyttä rajoittavat psykologiset ja emotionaaliset tekijät”, josta alkoi perheväkivaltaa koskeva tutkimus. Vuonna 2002 GRPF aloitti yhdessä ESADE: n tutkimusryhmän sekä La Coruñan ja Sevillan Complutense-yliopiston kanssa perheväkivallan temaattisen verkoston (Xarxa Temàtica sobre Violència Familiar (XTVF)). Tänä vuonna ICD rahoittaa kansainvälistä kokousta “Väkivalta perhekontekstissa”, josta kirja “Väkivalta ja perhe” (“Violencia y Familia“) julkaistiin vuonna 2005. Vuonna 2004 yliopistojen, tutkimuksen ja tietoyhteiskunnan ministeriö (DURSI) saneerasi XTVF: n rahoituksen, ja vuonna 2006 julkaistiin kirja Couples in Conflict (“Parejas en Conflicto”, josta on tullut referentti. Vuonna 2003 GRPF hyväksyttiin REDIF:n (Réseau Européen des Instituts de Famille ).

Blanquernan yliopisto on tehnyt yhteistyötä parisuhdeväkivallan tutkimuksessa ensisijaisesti kvalitatiivisen metodologian ja sukupuolinäkökulman kautta (Vall, Päivinen & Holma, 2016). Aikaisempi tutkimus on osoittanut että, että sukupuolistuneeseen asemoitumiseen on tärkeä kiinnittää huomiota hoidon aikana.

Clínic de Barcelona sairaala (HCB) on yliopistosairaala, joka sijaitsee Barcelonassa. Sillä on pitkäaikainen maine huippuosaamisesta hoidon, koulutuksen ja tutkimuksen alalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. HCB:ssa työskentelee noin 4000 työntekijää (23% lääkäreitä, 55% sairaanhoitajia ja 22% toimihenkilöitä ja muuta tukihenkilöstöä). Korkean teknologian sairaalana sen tavoitteena on organisaatio, jossa kehitetään työkäytäntöjä integroimalla vallalla olevia käytänteitä innovatiivisiin tekniikoihin. Etusijalla on uusien hoitomallien kehittäminen. HCB on pyrkinyt luomaan integroidun hoitomallin, jonka tavoitteena on maksimoida yhteistyö ammattilaisten, hoitotasojen ja laitosten välillä.